?

Log in

No account? Create an account
niekas33 [entries|archive|friends|userinfo]
niekas33

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нова офіційна сторінка розкладки Strange Ukrainian [Sep. 3rd, 2012|02:46 pm]
niekas33
Оскільки автор ідеї та девелопер офіційного сайту розкладки Strange Ukrainian не відгукується навіть по пошті, вольовим рішенням переношу місце його дислокації сюди.

Нагадую: розкладка Strange Ukrainian - це звичайна українська розкладка, яка тим не менш дозволяє користуватися типографськими знаками пунктуації («» „“ та ін.), а також містить усі літери сучасних слов’янських кирилиць (передусім, певно, російської та білоруської, але й про югославів не забуває) і навіть два різні апострофи (’ та '). Російські літери знаходяться на їхньому звичному місці (і, ї, є), і щоб їх набрати, потрібно лише натиснути правий Alt одночасно з відповідною клавишею. Це дозволяє: а) повністю видалити російську розкладку з системи; б) не заморочуватися запам’ятовуванням розташування російських літер.

Остання версія розкладки (2.0) міститься за адресою http://www2.zshare.ma/jgw7lwsqz3a6. Там само ви знайдете повну інструкцію з використання розкладки. За ідею дякую Анатолію.

Сторінка відкрита для будь-яких коментарів.
link2 comments|post comment

(no subject) [Sep. 2nd, 2010|01:33 am]
niekas33
Ко је у те дане рекао да ми сигурно фали неки клип? Чудесан си, човјече. Драго ми је што постојиш. Што си ми и ти примјер у нечему, мада не могу да схватим тачно у чему. И штета што нисам имао снагу да ти одговарам сваког пута кад си проговарао о филозофији живота.

Баш сад сам осјетио како га опет губим. Након бајних (нек је вако) четири мјесеца. Ма шта. Било је људи што су ме упознали управо у фебруару. Сјећам се реакције. Сад пријети да дође слично нешто. Препознајем симптоматику. Али шта ми је. Нико није умро, је л да. Нико не гуши. Фебруар и март остају само у успоменама. И то као нешто немогућно.

Дакле, одлука: нећу.

Немој да заборављаш просте ствари, Светозаре. Проста рјешења. Једна пјесма може да спаси нечији живот. Може и да убије, да. Да бих знао турски, прочитао бих изворне вијести о bu akşam ölürüm.

Колико људи све ово читају? Брига ме. Ово је за историју. И мало за мој лични покој. Само мало. :)
link4 comments|post comment

(no subject) [Mar. 6th, 2009|06:58 pm]
niekas33
Mi koleras. Pri multo, fakte. Tiu ĉi tago estu mia tago de ĉiea kaj plena pizdeco. Kaj mi ne povas ne skribi pri tio ien. Do estu ĉi tie. Mi ne havas volon rakonti. Simple kolero kaj pizdeco. Fek’.
link1 comment|post comment

(no subject) [Nov. 5th, 2008|07:35 pm]
niekas33
Hodiaŭ mia avo, Leonid Nikolajeviĉ, naŭdektrijariĝus.

Ŝajnas jam tute alia epoko, ĉu ne? Sed li ne ŝatis tro precize rememori la militajn kaj antaŭmilitajn aferojn. Li havis nur mezgrandan aron da pretaj rakontoj pri tio. Do, li estis plene nia, soveta homo, kaj sufiĉe granda aktivulo en multaj aferoj, eĉ dum la plej lasta maljuneco.

Mi tre ŝatis paroli kun li pri diversaj interesaĵoj el la libra kaj scienca mondo. Bedaŭrinde, vivfine li iĝis rimarkeble freneza, do dum la lasta jaro de lia vivo tio preskaŭ ne plu eblis. Kaj julie de 2001 li mortis. Neatendite, sed atendeble.

Kiam mi eldormiĝas en la naskiĝtagoj de miaj gepatroj, mi plej kutime ne tuj rememoras kiu estas la nuna dato. Sed la kvina de novembro estas ĉiam ene de mi, en mia memoro, en mia animo. Kial? Ne klaras.

Ie en fora angulo kuŝas grandega (dimensie) vortaro skribita de li. Ŝajne, angla-rusa teĥnika. Antaŭ kelkaj tagoj la gepatroj parolis pri ĝi, ke indus doni ĝin al iu, por ke ĝi ne malaperu simple kaj ne okupu spacon. Eble bona ideo, sed ĝuste hodiaŭ mi ne aŭdis de miaj gepatroj eĉ unu vorton pri avĉjo. Fakte, ĝuste pro tio mi decidis skribi tiun ĉi sensencaĵon - ĉar la sentoj ne mortas.
link1 comment|post comment

improvizado [Oct. 18th, 2008|08:12 pm]
niekas33
kantetas:

legu la PoMEGon,
legu la PoMEGon,
ĉar nenio anstataŭos
ĉi tiun belan legon.

legu la PoMEGon,
legu la PoMEGon
kaj kapitulacu tuj
sub la Bertilan regon.

legu la PoMEGon,
legu la PoMEGon,
se vi ion ne komprenas —
demandu la kolegon...
linkpost comment

(no subject) [Jul. 31st, 2008|07:33 pm]
niekas33
Tiŭ ĉi langŭ estas ĝalekto dē Speranto. Kopreneblas, ke la parolantoj de ĉi lango kredas sim paroli veran Esperanton, kvankam ili nek unufoje koprenas, se ilin alparolas alilanda Jsperantisto. Fakte, jlj estas la solaj 'omoj vivantaj en Esperantujo, ĉar kj onj ekster Esperantujo neniŭn pri tiŭ lando scīs.

N dla ŭkcidenda pahto tjutji lanðes edjistas alja djalekto, parolata nur n gejkaj etaj viladjoj kaj rapide mohtanda. Kvangam bla parolandoj de aljaj djalektoj ne tjam tjon kombrenas, aŭne ni devas savi tjuntji ljinɣvon?

Klī beŭsōnas kē itehēsas la dialeto de la noadē isūlē. E ĵi kre muŭtas okālē. Rezuŭtas īo ne kre kohenegla, kvake vēhe amūza.

Aĵ pŝi loĵdantoĵ-la ĝe sudaĵ montoĵ-la, onji nuvoŝte ĝiras joĵin tuĉe nje kapablji parolji jon kompŝenjeblan. Ŝĉeĵĝiĵe joĵ parolas ĉom ĉeruran ljingvaŝton, ce oĵeloĵ ĝe ŝĉuĵ, cuĵ ĉon aŭdas, kaŝas joĵin enĝe kapo-la. Nuĝie fama ljingviŝĉino-la Kataĵina Ĉuĉiĉ provis faĵi nje ĉom ĉeruĵe aspektantan ortografion por ĵdy, ŝed ŝy nje suĉeŝis, ŝtar njenjion kompŝenjis.

Jen ra ɸaʕto oʕijen||a de ra ran||o dijarekto jeĉ ɸri stʕanǂa ɸaʕorata jestas. Ra ŭoʕdo de ra voʕtoj ra ɸonetiko-kaj murtaŭ marsimiras tʕe jar ra dijarektoj jariaj. Janǂaŭ diɸeʕas gʕamatiko. Bedaŭʕin||aŭ, ra rinǂŭo ɸoʕmoʕtas ʕaɸidaŭ.
link12 comments|post comment

(no subject) [Jun. 17th, 2008|03:37 am]
niekas33
Homoj, bonvolu rakonti al mi kion vi pensas pri la nuklea koliziigilo pri kiu nun parolas la tuta mondo? Ŝajne mi unuafoje dum jam kvar jaroj ne povas endormiĝi pro timo antaŭ iu apokalipso. Kvankam mi bone komprenas ke almenaŭ dum ĉi-jaro nenio okazos, tamen iu maltrankvileco restas. Kaj ĝi estas plifortigata de aliaj angoroj, kiel ekzemple diversaj studaj aferoj, hehe.
link3 comments|post comment

(no subject) [Jun. 9th, 2008|01:29 am]
niekas33
Hehe, ŝajne ankaŭ mi devas fari la aferon kiun ĵus faris kamarado Turovskij.

ПРЕВЕД, Леонид Александрович. Как говорится, любопытной Варваре как бы чего не оторвали.
linkpost comment

Ĉitaga sonĝo [Feb. 10th, 2008|01:43 am]
niekas33
Mi pli kaj pli vidas tre interesajn sonĝojn. Kaj jen, ankaŭ hodiaŭ tage, kiam mi dormetis, mi sonĝis tre frenezan situacion.

Nu, estis io kiel ke mi legas novaĵojn en la reto kaj trovas tie ke sufiĉe granda parto de Serbio (nome — vertikala strio en la okcidento de la lando, kun la urboj Užice kaj Valjevo) ne plu estas parto de la lando. Sed tio ne estas ĉio. Ĝi ne simple apartiĝis. Ĝi aliĝis al la lando kiu estis okcidente.

Ne, vi ne divenos.

Okcidente de Serbio situis tute ne Bosnio, kiel povus pensi homoj lertaj en lernado de geografio. Tie estis Ukrainio!!

Ŝajne, mi legis la novaĵon kune kun Sanja, sed mi ne plene certas, ĉar mi sukcesis jam forgeseti multajn detalojn.

Nu, kion diri?

Unue, la sonĝo certe estis influita de la nunaj aferoj aŭdataj pri Kosovo.

Due, tiu “vertikala strio” laŭ la aspekto tre similas Transnistrion.

Kaj trie, mi povus tuj rememori la aferon kiu okazis al la kvin serbinoj en Estonio en la antaŭlasta jaro. Iu estono, eksciinte ke ili estas el Serbio, demandis: “Ho, ĉu vi aŭdis ke de via lando deiĝis unu plua peco?”

Nu, kaj tiuj ĉi tri aferoj, renkontiĝinte en mia kapo, naskis tian strangan fantazion. Mi ne komprenas nur, kian ligon kun ĉio ĉi havas Ukrainio?

P. S. Jen, amiko sufloris: Transnistrio estas apud Ukrainio. Nu, ĉio kongruas.
link4 comments|post comment

(no subject) [Nov. 15th, 2007|09:30 pm]
niekas33
[music |Juli — Tränenschwer]

Mi malamas ĉiujn, kiuj faras malbonajn subtitolojn. Finfine mi diras tion rekte kaj laŭte. Ĉiun fojon, kiam mi daŭrigas tradukadon de la filmo “La mistero de la tria planedo”, mi tradukas iom, kontrolas kaj ŝanĝas iom da tempomontriloj — sed vere iom, malmulte, ĉar min tedas tia aĉa laboro. Kiu merdulo faras tiajn titolojn, kiaj post ĉiuj kvin minutoj ekhavas kripligitan per nova maniero tempon? Mi eĉ ne diras ke eĉ tia leĝo konstante havas esceptojn!
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]